Basisschool Willem Tell

Basisschool Willem Tell

Visie

We bieden kwaliteitsvol onderwijs, waarbij kennis en vaardigheden centraal staan en we onze kinderen vormen tot leergierige wereldburgers die creatief en probleemoplossend leren denken.

We dragen bij aan een samenleving waarin warm met elkaar wordtomgegaan, kinderen een open en kritische houding kunnen aannemen en zelfstandig en weerbaar in het leven staan.

We versterken hen in kennis over zichzelf, de ander en de maatschappij.

Kwaliteitsvol onderwijs

Via een gedifferentieerde, doelbewuste aanpak brengen we de kinderen kennis en vaardigheden bij. Bekwame leerkrachten stimuleren het leren optimaal.

Leergierige wereldburgers

We zetten in op een nieuwsgierige, betrokken houding om zo het levenslang leren aan te wakkeren. We brengen de wereld binnen in de klas.

Creatief en probleemoplossend denken​

Waar het kan, leren we onze kinderen hun eigen leerproces in handen te nemen door zelf op een actieve manier aan de slag te gaan met het inhoudelijk aanbod. We zetten aan tot vindingrijkheid in het denken en doen.

Warm

We creëren een omgeving waar kinderen zich goed voelen en op een respectvolle manier leren omgaan met elkaar. We schenken hen het nodige vertrouwen om hier zelf aan mee te werken.

Open en kritische houding

We versterken de kritische kijk van onze kinderen zodat ze zichzelf en anderen in vraag durven stellen. We leren hen de wereld te benaderen met een ruime blik.

Zelfstandig en weerbaar in het leven staan

We stimuleren zelfredzaamheid, assertiviteit en doorzettingsvermogen bij onze kinderen door hen inzicht te geven in hun verantwoordelijkheden . We maken hen ervan bewust dat proberen en bijsturen belangrijke onderdelen zijn van het leren en opgroeien.

Kennis over zichzelf, de anderen en de maatschappij

We geven onze kinderen de kans om te groeien in sociale relaties door hen inzicht te geven in wie ze zelf zijn en met respect te leren kijken naar wie de ander is. Onze maatschappij is divers. We vinden het belangrijk dat kinderen zich er gepast in leren bewegen.

Scroll naar boven