Basisschool Willem Tell

Basisschool Willem Tell

Ouders

Kinderen

Kwaliteit

We bieden hoogstaand onderwijs, waarbij we de competenties en de talenten van onze leerlingen maximaal benutten. Het welbevinden van de kinderen staat voorop; zich goed voelen is een basisvoorwaarde om tot leren te komen.

Zelfontdekkend leren

Wat je zelf ontdekt, onthoud je beter! Daar zijn we als school vast van overtuigd. We willen dat kinderen de wereld actief onderzoeken en zelf mee hun leerproces in handen nemen, uiteraard met een sterke leerkracht aan hun zijde. Onderzoekjes en experimenten zijn hier dagelijkse kost.

Proeftuinen

Dankzij de samenwerking met Campus De Vesten kunnen de leerlingen regelmatig kennismaken met techniek. We organiseren op school ‘proeftuinen’, een soort van atelier waar de kinderen, onder begeleiding van een vakleerkracht, actief aan de slag gaan. Ons doel is de leerlingen te laten proeven van de wonderen der wetenschap en techniek en hen de kans geven hun talent hiervoor te ontdekken.

Talen

Vroeg talen leren is een culturele en intellectuele verrijking voor onze kinderen. Zo bieden we Frans aan vanaf de kleuterklas. Al spelenderwijs worden de kleuters in contact gebracht met de Franse taal. Liedjes zingen, prenten bekijken, verhalen beluisteren,… het gebeurt allemaal in een ongedwongen sfeer.

Zorg

Zorg op maat, daar gaan we voor! Elk kind is uniek, leert op zijn eigen manier en ontdekt zijn talenten in zijn eigen tempo. Elk kind heeft recht op kwaliteitsvol onderwijs, met aandacht voor de juiste, aangepaste begeleiding.

Hoogbegaafde leerlingen – fonkelklas

We bieden ook zorg aan onze snellerende of hoogbegaafde leerlingen. Een aantal keren per week komen ze samen in de fonkelklas om aan projectwerk te doen, te filosoferen, denkspellen uit te voeren, efficiënt te leren werken met multimedia en nog veel meer. Dit alles gebeurt onder deskundige begeleiding van onze zorgleerkracht die opleidingen volgde bij het CBO, onder leiding van professor Tessa Kieboom.

Multimedia

We leven in een multimediale maatschappij en het is onze taak om kinderen voor te bereiden op de technologische wereld. Smartboards, computers en iPads zijn dan ook in elke klas aanwezig.

Uitdagende leeromgeving

We vinden het belangrijk om een uitdagende leeromgeving te creëren. Dit is een leeromgeving die de leerlingen betrokken maakt bij het leren, die hen motiveert en die de interactie tussen de kinderen en de leerkracht stimuleert. Het is een omgeving die kinderen uitdaagt tot leren, maar altijd in een sfeer van vertrouwen en veiligheid.

Scroll naar boven