Digitale schoolpoortmedaille Goud 2020

Basisschool Willem Tell

Ouders

Kinderen

Schooluren

Kleuterschool

Ma, di, do: 9u tot 15u50 
Middagpauze van 11u45 tot 12u45
Woe: 9u tot 11u45
Vrij: 9u tot 15u
Middagpauze van 11u45 tot 12u45

Lagere school

Ma, di, do: 9u tot 15u50
Middagpauze van 12u35 tot 13u35
Woe: 9u tot 11u45
Vrij: 9u tot 15u
Middagpauze van 12u35 tot 13u45

Schoolrestaurant


Tijdens de middagpauze kunnen onze leerlingen op school blijven eten. Ze hebben de keuze uit:
– Zelf meegebrachte boterhammen
– Verse dagsoep
Kostprijs:
– Dagsoep: €1
De kinderen mogen zelf drank meebrengen. Frisdranken en sportdranken zijn niet toegestaan.

Busvervoer

 

Onze school beschikt over een ophaaldienst.
De kinderen worden op een afgesproken tijdstip aan de voorziene stopplaats opgehaald en weer afgezet.
Voor kleuters is het vervoer gratis.
Voor meer informatie kan u terecht op het secretariaat van onze school.

Afwezigheden

 

Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan evenwel slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest vereist. 
Is uw kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is steeds een medisch attest vereist. In geval van afwezigheid verwittigt u de school zo vlug mogelijk (bijv. telefonisch) en bezorgt u ook het attest zo vlug mogelijk.

Schoolraad

 

De schoolraad is een officieel participatieorgaan in onze school. Het is een overlegorgaan tussen de verschillende mensen die betrokken zijn bij onze school: de leerkrachten, de ouders en organisaties uit de lokale gemeenschap.

Oudercomité

Het oudercomité is een groep gedreven en dynamische ouders, die graag wil meewerken aan de vorming van onze kinderen. Ze willen een brug vormen tussen de professionele begeleiding van de school enerzijds en de bekommernissen van de ouders anderzijds.
Het oudercomité overlegt en werkt samen met de directeur en het leerkrachtenteam. Ze organiseren een heleboel activiteiten én steken hun handen uit de mouwen bij festiviteiten op school.

Voorzitter: Doreen Rits

Schoolreglement

Download hier

Contactgegevens

Basisschool Willem Tell
Voortkapelseweg 2
2250 Olen – centrum

Tel.: 014/ 26 30 58

Webdesign – WiThService.be

Digitale schoolpoortmedaille Goud 2020