Slideshow

“Het is belangrijk om kinderen vanaf jonge leeftijd te stimuleren en te interesseren voor wetenschappen en technologie. Het verhoogt later het leerplezier en geeft kinderen de kans hun talenten voor wetenschappen en technologie te ontdekken en kansen te geven.” (uit Persbericht, De weg naar wetenschapen en technologie, van Vlaams ministere van Onderwijs en Vorming, 14 december 2007)

De basisscholen kampen op het gebied van techniek en wetenschappen met verschillende problemen: ze hebben niet de nodige infrastructuur, vinden niet altijd het nodige materiaal om de lessen te geven, de leerkrachten voelen zich onzeker om een technische materie aan te leren, ….

Om al deze struikelblokken het hoofd te bieden, werkt onze school samen met de leerkrachten techniek-wetenschappen van de Middenschool van Geel en van De Vesten van Herentals.

Ons doel is: onze leerlingen een goede basis geven en ze tegelijkertijd interesseren en stimuleren voor wetenschappen en techniek. Ze krijgen de kans om hun talenten te ontdekken, zich te ontplooien en zo de juiste keuzes te maken voor hun verdere schoolloopbaan.