Slideshow

  • Plezier beleven aan het leren van vreemde talen
  • Spreekdurf in een vreemde taal aanwakkeren
  • Vergroten van mondelinge vaardigheden in vreemde talen
  • Taalgevoeligheid prikkelen
  • Wetenschappelijke en technische interesses prikkelen
  • Talenten van elk kind ontdekken en ontwikkelen
  • Betere voorbereiding op het middelbaar onderwijs