Slideshow

Vergis je niet, we hebben het al vaker gedaan.

Wanneer je als ouder tegen een baby spreekt, ben je bezig met sensibilisering…

Ouders laten klanken horen waar kinderen door heel veel herhaling een beeld of begrip aan vastknopen.

Voor een vreemde taal gaat het net zo! Eerst moeten we klanken aanbieden in een begrijpelijke context en dit met heel veel herhaling. Spelenderwijs legt het kind zo een klank- en woordregister aan.

Maar… we moeten daarbij heel wat geduld hebben. Het kind heeft recht op een stille periode. Zeker bij het begin in de kleuterklas en het eerste leerjaar zie je vaak geen tot weinig resultaat. Maar er gebeurt heel wat in die kleine hoofdjes: het kind slaat klanken en betekenissen op. Bij de volgende stap gaat het letterlijk ‘vreemde klanken’ reproduceren. Het kind heeft dan ook recht  om fouten te maken. Als het kind begint te praten mogen we niet altijd direct de juiste woorden en klanken verwachten. Dit doen we ook niet wanneer baby’s en peuters hun moedertaal leren.

Bovenal komt het eropaan heel veel plezier te maken. Kinderen zijn van nature al nieuwsgierig. We zorgen ervoor dat ze in een sfeer van veiligheid kunnen experimenteren in een vreemde taal. Groot is dan ook hun verwondering als ze merken dat ze min of meer begrijpen wat er gebeurt in een vreemde taal. Nog groter wordt hun enthousiasme als ze mogen meespelen en zingen in een vreemde taal. Taal wordt zo een middel om leuke dingen de beleven en te doen. Daarom kiezen we voor activiteiten die daarvoor geschikt zijn: muzische activiteiten als vertellen en zingen, spelletjes en doe-activiteiten.

Taalsensibilisering kun je nog het best vergelijken met watergewenning. Kinderen ervaren hun eerste contacten met het Frans als leuk en uitnodigend in een ongedwongen sfeer. De stap nar Frans leren in hete 5de leerjaar zal voor de kinderen vlotter verlopen.