Slideshow

“De minst goede punten zijn voor luisteren. Slechts één op vier leerlingen begrijpt de hoofdzaak in korte Franse teksten. Minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke wil een betere afstemming tussen de eindtermen Frans in het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs” (uit persmededeling Kabinet Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, 12 maart 2008)

Luister- en spreekvaardigheden in het Frans zijn al lange tijd een struikelblok. Leerlingen hebben te weinig spreekdurf en komen niet genoeg in aanraking met gesproken Frans.

Door de samenwerking tussen leerkrachten secundair onderwijs – die gewoon zijn om heel de instructie in de les in het Frans te geven, en de leerkrachten basisonderwijs – die de didactiek van de les nog beter op niveau van de leerlingen kunnen afstemmen, zorgt onze school ervoor dat de kinderen een taalbad krijgen. Ze worden in contact gebracht met de taal en uitgedaagd om zelf Frans te spreken.

Gedurende 2 uur per week in het 5de en 6de leerjaar werken de leerkrachten samen: ze bereiden samen de les voor en geven ze samen: zo worden onze leerlingen extra geprikkeld en kunnen de 2 niveaus (basisonderwijs en secundair) van elkaar leren. Onze leerlingen zijn dan nog beter voorbereid om naar de ‘grote’ school te gaan.