Slideshow

2. De oudervereniging

Als ouders willen we dat een school meer is dan de plaats waar we ’s morgens onze kinderen afzetten om ze daarna in d namiddag weer op te halen.

Wij, de oudervereniging, willen graag meewerken aan de vorming van onze kinderen: een brug vormen tussen enerzijds de professionele begeleiding van de school en anderzijds de bekommernissen van ouders. We willen een aanspreekpunt zijn voor andere ouders.

Onze oudervereniging bestaat uit een aantal gedreven en dynamische leden. We zijn niet alleen bekommerd om onze eigen kinderen maar om alle kinderen op onze school en ook om onze school in het algemeen.

Onze oudervereniging overlegt en werkt samen met de directeur en de leerkrachten. Voor een goede samenwerking en duidelijke communicatie zijn onze directeur en een paar leerkrachten dan ook altijd aanwezig op onze vergaderingen. We vergaderen om de 6 à 7 weken, maken van deze vergadering een verslag op dat aan iedereen, ook aan de leerkrachten bezorgd wordt.

Onze vaste activiteiten:

  • Verkoop van nieuwjaarsbrieven
  • Kerstdrink voor alle ouders
  • Kindercarnavalbal
  • Vlaaien- of wafelverkoop
  • Verzorging van de afscheidsvieringen van de derde kleuterklas en het zesde leerjaar
  • Ijsjes voor alle kinderen op het einde van het schooljaar
  • Financiële bijdrage voor de schoolreis van alle kinderen

 

Onze leden helpen ook bij andeer activiteiten die onze school organiseert: mosselrestaurant, Italiaanse avond, schoolfeest, …

Als voorzitter nodig ik alle geïnteresseerden uit om aan te sluiten bij onze vereniging.

“Helpende handen” en “meedenkers” zijn steeds welkom en maken het vele werk een stuk lichter.

 

Peggy Van Hooghten,

Voorzitter oudervereniging