Slideshow

Het adres van het CLB-team van onze school

CLB Kempen GO, vestiging Herentals

Augustijnenlaan 31/1

2200 Herentals

Tel.: 014/ 21 52 04

e-mail: clb.kempen.herentals@g-o.be

 

Hoofdzetel CLB Kempen GO

Waterheidestraat 19

3500 Turnhout

Tel.: 014/ 41 33 30

e-mail: clb.kempen@g-o.be

website: www.clbgokempen.be

 

Wat is een CLB?

In een CLB vindt u allerlei vakmensen waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en directeurs een beroep op kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding. In een CLB werken o.a. artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologische assistenten en verpleegkundigen.

U kunt er steeds terecht met vragen over:

 • Het leren en studeren
 • De studie- en schoolkeuze
 • Preventieve gezondheid
 • Gedrag en opvoeding

Het CLB wil dat de hulpverlening zo dicht mogelijk bij de leerling staat. Na de ouders is de leerkracht de best geplaatste persoon om signalen op te vangen.

U kunt als ouder of als leerling met allerlei vragen terecht bij het CLB. Het zal trachten hulp op maat te bieden. In sommige gevallen kan een doorverwijzing naar een gespecialiseerde dienst aan gewezen zijn.

Bepaalde tussenkomsten van het CLB zijn verplicht:

 • Bij spijbelgedrag
 • Bij de algemene en gerichte consulten (vroeger de medische onderzoeken)
 • De wettelijke tussenkomst bij het vaststellen van besmettelijke ziekten

Wat is eigen aan de CLB-werking?

 • De leerling staat centraal
 • De begeleiding gebeurt in een sfeer van vertrouwen en dialoog
 • De werking van het CLB is vraaggestuurd: het CLB gaat in op de vragen van de ouders en de leerlingen
 • De geheimhouding van gegevens wordt gegarandeerd: dit waarborgt een onafhankelijke werking van het CLB-personeel tegenover scholen en andere instellingen
 • De dienstverlening is volledig gratis.

 

Hoe neemt u contact op met het CLB?

Maak een telefonische afspraak of loop gewoon even langs in het plaatselijk kantoor te Herentals. De school van uw kind helpt u trouwens graag verder om het eerste contact te leggen.