Slideshow

Hoogbegaafden en/of kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong

Zoals in onze schoolvisie past, geven wij onderwijs op maat van ELK kind. Daarom werken   we ook extra met kinderen die een ontwikkelingsvoorsprong hebben want anders gaan ze zich vervelen of onderpresteren, …

Onze leerkrachten volgden bij het CBO (o.l.v. professor Tessa Kieboom) opleidingen zodat ze snellerende kinderen kunnen herkennen en weten hoe ze op school met hen kunnen omgaan.

Wat bieden we extra?

 • in de eigen klas: binnenklasdifferentiatie: lesmateriaal op maat voor de leerling
 • in de eigen klas: verdiepende en verrijkende leerstof
 • naar de fonkelklas (kangoeroeklas): een paar uur per week samen met andere hoogbegaafde kinderen, werken rond speciale projecten en/ of uitdagende vakken

Zo werken we aan:

 • motivatie
 • leergierigheid
 • werkhouding
 • leren leren

De fonkelklas

Dit is de  plek waar het kind helemaal zichzelf kan zijn, zich niet hoeft aan te passen of in te houden omdat anderen hem anders ‘raar’ of een ‘wijsneus’ vinden. Het is de  plek waar het kind zich gezien en geaccepteerd moet voelen. Het ontdekt er dat er ook andere kinderen zijn die hetzelfde in mekaar zitten, er is herkenning. De werkhouding verbetert doordat het kind hier ervaart dat er ook dingen zijn die het niet in één keer perfect kan, maar waar het zich echt moet voor inspannen. Als gevolg hiervan nemen de motivatie, het zelfvertrouwen en het plezier toe: het kind komt beter in zijn vel te zitten.

Een aantal uren per week komen de snellerende kinderen samen onder begeleiding van onze zorgleerkracht. In plaats van vooruit te lopen in de leerstof, wordt er de ‘breedte’ en in de ‘diepte’ gewerkt: projectwerk, filosoferen, denkspellen, efficiënt werken met multimedia, … De kinderen oefenen er heel wat vaardigheden die belangrijk zijn voor nu en later: leren leren, eigen meningen formuleren, leren werken met multimedia, leren omgaan met winnen en verliezen, …

De kinderen van de Fonkelklas krijgen 3 keer per jaar, samen met het gewone  rapport, ook een ‘fonkelrapport”. Hierin bespreken we de vorderingen die op het oudercontact samen met de ouders besproken worden.

 

Onze doelstellingen in de fonkelklas

 • uitdagingen bieden: (hoog)begaafde kinderen hebben vaak andere interesses dan hun leeftijdsgenoten, we willen hun nieuwsgierigheid blijven prikkelen
 • een goede werkhouding aanleren: het is voor hen niet zo evident om tijdens het klasgebeuren goede studievaardigheden te ontwikkelen. Het leren gaat vaak ‘vanzelf’ en kost weinig of geen inspanning
 • leren omgaan met moeilijke opdrachten en falen: het is uiterst belangrijk dat ook zij zich leren inspannen en leren omgaan met het maken van fouten
 • sociale vaardigheden: we streven ernaar om hen in contact te brengen met gelijkgestemde leeftijdsgenoten  zodat hun welbevinden en betrokkenheid verhoogd worden
 • creativiteit aanwakkeren: stimuleren dat de creatieve aspecten zich zo optimaal mogelijk kunnen ontplooien

Kinderen die in aanmerking komen

Tijdens het zorgoverleg worden de volgende factoren als doorslaggevend beschouwd om een kind in de Fonkelklas te laten starten:

 • er is een leervoorsprong van minstens 1 jaar voor zowel rekenen als taal
 • de differentiatie in de klas is onvoldoende uitdagend
 • slechts behoefte aan minimale instructie
 • zelfstandig kunnen werken
 • IQ-bepaling kan zinvol zijn
 • Bij een vermoeden van onderpresteren is overleg en verder onderzoek aangewezen
 • Een verslag van een erkende instantie waaruit blijkt dat het om een (hoog)begaafde leerling gaat (CBO, CLB, Reva, COS, …)